Quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi

Tải Quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi
344 lượt xem

Xây dựng thương hiệu và bảo vệ thương hiệu là nhiệm vụ sống còn của doanh nghiệp. Cụ thể hơn, PR (public relations) đóng vai trò xây dựng thương hiệu, còn quảng cáo đóng vai trò bảo vệ thương hiệu. Quảng cáo là sự kế tục của PR bằng phương tiện khác và chỉ nên được bắt đầu sau khi chương trình PR đã hoàn thành được mục tiêu. Có thể bạn đã khá quen thuộc với những lợi hại của quảng cáo, nhưng PR thì hãy còn quá mới mẻ. "Quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi" được viết bởi hai nhà chiến lược nổi tiếng về tiếp thị là Al Ries và Laura Ries sẽ giúp bạn hiểu hơn sự mới mẻ này


CLICK LINK TẠI ĐÂY ĐỂ TẢI EBOOK

Gợi ý cho bạn