Pronunciation pairs - Luyện phát âm theo cặp (Ebook+audio)

Tải Pronunciation pairs - Luyện phát âm theo cặp (Ebook+audio)
329 lượt xem

Giáo trình "Pronunciation pairs - Luyện phát âm theo cặp" bao gồm (ebook +audio) là giáo trình luyện phát âm tuyệt vời dành cho tất cả các bạn muốn nói tốt ngôn ngữ tiếng anh. Sách bao gồm tất cả các âm giọng nói của tiếng Anh Bắc Mỹ, cũng như chính tả, ngữ điệu và trọng âm.

Pronunciation Pairs cung cấp nhiều bài tập và hoạt động khác nhau, từ các nhiệm vụ phân biệt nghe và ghép đôi tối thiểu được kiểm soát đến các đoạn hội thoại, trò chơi, câu đố và hội thoại có hướng dẫn. Hàng trăm hình ảnh minh họa đơn giản, rõ ràng giúp học sinh hiểu được các đoạn hội thoại và từ vựng. 

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

CLICK LINK DOWNLOAD AUDIO TẠI ĐÂY

OR LINK DỰ PHÒNG:

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK DỰ PHÒNG

CLICK LINK DOWNLOAD AUDIO DỰ PHÒNG

Gợi ý cho bạn