Oxford Read and Discover level 1,2,3,4,5,6 download

Tải Oxford Read and Discover level 1,2,3,4,5,6 download
24744 lượt xem

Bộ sách "Oxford Read and Discover" là một trong những bộ sách nổi tiếng về việc luyện, nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng anh, bộ sách này có 6 mức độ (từ level 1 đến level 6) bao gồm đầy đủ ebook +audio để các bạn luyện tập. Trong khi bộ sách Oxford Bookworms khá nổi tiếng về những câu chuyện li kì và hấp dẫn cho những tín đồ yêu thích tiếng Anh, thì bộ sách Oxford Read and Discover lại cung cấp kiến thức khá thú vị về tự nhiên, khoa học, xã hội. Bộ sách này được thiết kế một cách công phu, với nhiều hình ảnh và hoạt cảnh đẹp mắt, giúp bạn đọc học dễ dàng lôi cuốn mà không chán.


Nội dung của bộ sách:

Oxford Read and Discover Level 1:

 • Arts (pdf & mp3)
 •  At the Beach (pdf & mp3)
 • Eyes (pdf & mp3)
 • Fruit (pdf & mp3)
 • In the Sky (pdf & mp3)
 • Schools (pdf & mp3)
 • Tree (pdf & mp3)
 • Wheels (pdf & mp3)
 • Wild Cats (pdf & mp3)
 • Young Animals (pdf & mp3)

Oxford Read and Discover Level 2:

 • Camouflage (pdf & mp3)
 • Cities (pdf & mp3)
 • Earth (pdf & mp3)
 • Electricity (pdf & mp3)
 • Farms (pdf & mp3)
 • In the Mountains (pdf & mp3)
 • Jobs (pdf & mp3)
 • Plastic (pdf & mp3)
 • Sunny and Rainy (pdf & mp3)
 • Your Body (pdf & mp3)

Oxford Read and Discover Level 3:

 •  Animals In The Air (pdf & mp3)
 •  Festivals around the World (pdf & mp3)
 •  Free Time Around the World (pdf & mp3)
 • How We Make Products (pdf & mp3)
 • Life in Rainforests (pdf & mp3)
 • Super Structures (pdf & mp3)
 • Wonderful Water (pdf & mp3)
 • Amazing Minibeasts (pdf)
 • Your Five Senses (pdf)

Oxford Read and Discover Level 4:

 • All About Desert Life (pdf & mp3)
 • All About Ocean Life (pdf & mp3)
 • All About Plants (pdf & mp3)
 • Animals at Night (pdf & mp3)
 • Animals in Art (pdf & mp3)
 • Incredible Earth (pdf & mp3)
 • Why we Recycle (pdf & mp3)
 • Wonders of The Past (pdf & mp3)
 • How to Stay Healthy (pdf)
 • Machines Then and Now (pdf)

Oxford Read and Discover Level 5:

 • All About Islands (pdf & mp3)
 • Animal Life Cycles (pdf & mp3)
 • Exploring Our World (pdf & mp3)
 • Great Migrations (pdf & mp3)
 • Homes Around the World (pdf & mp3)
 • Materials To Products (pdf & mp3)
 • Medicine Then and Now (pdf & mp3)
 • Our World In Art (pdf & mp3)
 • Transportation Then and Now (pdf & mp3)
 • Wild weather (pdf)

Oxford Read and Discover Level 6:

 • All About Space (pdf & mp3)
 • Caring For Our Planet (pdf & mp3)
 • Cells and Microbes (pdf & mp3)
 • Clothes Then and Now (pdf & mp3)
 • Earth Then and Now (pdf & mp3)
 • Food around the World (pdf & mp3)
 • Helping Around the World (pdf & mp3)
 • Incredible Energy (pdf & mp3)
 • Wonderful Ecosystems (pdf & mp3)
 • Your Amazing Body (pdf)

DRIVE:

CLICK LINK DOWNLOAD OXFORD READ AND DISCOVER (FULL 6 LEVELS 1.9G) TẠI ĐÂY


FSHARE:

CLICK LINK DOWLOAD FULL (EBOOK +AUDIO: 2.7G ) TẠI ĐÂYGợi ý cho bạn