Ngữ pháp Toeic Thầy Mạnh Tuấn

Tải Ngữ pháp Toeic Thầy Mạnh Tuấn
12180 lượt xem
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Trong cuốn sách "Ngữ pháp Toeic" này sẽ tổng hợp cho chúng ta toàn bộ kiến thức quan trọng thường ra trong đề thi Toeic, đồng thời sẽ tổng hợp một số cấu trúc ngữ pháp tiếng anh quan trọng mà các bạn cần phải nhớ: Các thì trong tiếng anh: thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, thì tương lai, thì tiếp diễn,... Ngoài kiến thức về các thì, tài liệu còn hướng dẫn các bạn cách sử dụng của một giới từ, câu bị động, liên từ, đại từ, mạo từ và danh từ.

các phần đều có đáp án giải thích rõ ràng.


Các nội dung trong sách ngữ pháp toeic của thầy Mạnh Tuấn:

Bài 1: Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn

Bài 2: Hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài 3: Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn

Bài 4: Quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bài 5: Tương lai đơn, tương lai tiếp diễn

Bài 6: Tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài 7: Tổng hợp thời thì

Bài 8: Các dạng thức của động từ: Ving, To do

Bài 9: Động từ khuyết thiếu

Bài 10: Danh từ

Bài 11: Mạo từ

Bài 12: Đại từ

Bài 13: Các loại câu hỏi

Bài 14: Tính từ và trạng từ

Bài 15: So sánh

Bài 16: Giới từ

Bài 17: Bị động

Bài 18: Hòa hợp chủ ngữ - động từ

Bài 19: Câu điều kiện

Bài 20: Mệnh đề quan hệ

Bài 21: Giản lược mệnh đề quan hệ

Bài 22: Mệnh đề danh ngữ

Bài 23: Mệnh đề trạng ngữ

Bài 24: Liên từ

Bài 25: Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)

Bài 26: Câu giả định


CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Gợi ý cho bạn