Key English Test 1,2,3,4,5,6,7 (ebook+audio)

Tải Key English Test 1,2,3,4,5,6,7 (ebook+audio)
150225 lượt xem

Bộ sách "Key English Test 1,2,3,4,5,6,7" (ebook+audio) hay còn gọi là Chứng chỉ Cambridge English KET.

Với chứng chỉ KET chúng ta có thể:

  • Hiểu và sử dụng các cụm từ, các lối diễn đạt cơ bản
  • Hiểu văn viết tiếng Anh đơn giản
  • Tự giới thiệu và trả lời các câu hỏi cơ bản về mình
  • Tương tác với người nói tiếng Anh ở mức độ cơ bản.

Lý do để chọn Cambridge English :”KET”

  • Nhận được bằng cấp có giá trị được công nhận trên toàn thế giới.
  • Nâng cao triển vọng nghề nghiệp, học tập và du lịch của bạn.
  •  Cho thấy bạn có những kỹ năng ngôn ngữ cơ bản cần thiết để giao tiếp bằng tiếng Anh.


OR:

CLICK LINK DOWNLOAD THEO TỪNG QUYỂN DƯỚI ĐÂY:

Cambrige KET 1 Audio
Cambrige KET 1 Book


Cambrige KET 2 Audio
Cambrige KET 2 Book


Cambrige KET 3 Audio
- Cambrige KET 3 Book

Cambrige KET 4 Audio
- Cambrige KET 4 Book


- Cambrige KET 5 Audio (Test 1+2)
- Cambrige KET 5 Audio (Test 3+4)
Cambrige KET 5 Book


Cambrige KET 6 Audio
- Cambrige KET 6 Book


Cambrige KET 7 Audio
- Cambrige KET 7 Book


Gợi ý cho bạn