Học Tốt Ngữ Văn 7 Tập 1,2

Tải Học Tốt Ngữ Văn 7 Tập 1,2
4204 lượt xem

Bộ sách "Học tốt Ngữ văn 7" gồm hai tập, Tập 1 và Tập 2 được soạn thảo nhằm cung cấp cho các em tài liệu để tham khảo, nâng cao khả năng tự học cũng như giúp các em có được phương pháp phân tích để làm các bài tập văn.

Nội dung bộ sách học tốt ngữ văn 7 tập 1,2 gồm 34 bài học, trong đó:

Nội dung cuốn sách Học tốt ngữ văn 7 tập 1 (Bài 1-17):

Bài 1

 • Cổng trường mở ra
 • Mẹ tôi
 • Từ ghép
 • Liên kết trong văn bản

Bài 2

 • Cuộc chia tay của những con búp bê
 • Bố cục trong văn bản
 • Mạch lạc trong văn bản

Bài 3

 • Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình
 • Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người
 • Từ láy
 • Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả
 • Quá trình tạo lập văn bản

Bài 4

 • Những câu hát than thân
 • Những câu hát châm biếm
 • Đại từ
 • Luyện tập tạo lập văn bản

Bài 5

 • Sông núi nước Nam
 • Phò giá về kinh
 • Từ hán việt
 • Trả bài tập làm văn số 1
 • Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

Bài 6

 • Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra
 • Bài ca Côn Sơn
 • Từ hán việt (tiếp theo)
 • Đặc điểm của văn bản biểu cảm
 • Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

Bài 7

 • Sau phút chia li
 • Bánh trôi nước
 • Quan hệ từ
 • Luyên tập cách làm văn biểu cảm

Bài 8

 • Qua đèo ngang
 • Bạn đến chơi nhà
 • Chữa lỗi về quan hệ từ
 • Viết bài tập làm văn số 2 - Văn biểu cảm

Bài 9

 • Xa ngắm thác núi Lư
 • Từ đồng nghĩa
 • Cách lập ý của bài văn biểu cảm

Bài 10

 • Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
 • Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
 • Từ trái nghĩa
 • Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người

Bài 11

 • Bài ca nhà tranh bị gió thu phá
 • Từ đồng âm
 • Trả bài tập làm văn số 2
 • Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

Bài 12

 • Cảnh khuya, Rằm tháng giêng
 • Thành ngữ
 • Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm
 • Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Bài 13

 • Tiếng gà trưa
 • Điệp ngữ
 • Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
 • Làm thơ lục bát

Bài 14

 • Một thứ quà của lúa non: Cốm
 • Chơi chữ
 • Chuẩn mực sử dụng từ
 • Ôn tập văn biểu cảm

Bài 15

 • Sài Gòn tôi yêu
 • Mùa xuân của tôi
 • Luyện tập sử dụng từ
 • Trả bài tập làm văn số 3

Bài 16

 • Ôn tập tác phẩm trữ tình
 • Ôn tập phần tiếng việt
 • Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Bài 17

 • Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)
 • Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)
 • Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả

Nội dung sách Học tốt ngữ văn 7 tập 2 (bài 18 -34):

Bài 18

 • Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
 • Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
 • Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Bài 19

 • Tục ngữ về con người và xã hội
 • Rút gọn câu
 • Đặc điểm của văn bản nghị luận
 • Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Bài 20

 • Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
 • Câu đặc biệt
 • Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
 • Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Bài 21

 • Sự giàu đẹp của tiếng việt
 • Thêm trạng ngữ cho câu
 • Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Bài 22

 • Thêm trạng ngữ cho câu
 • Cách làm văn lập luận chứng minh
 • Luyện tập lập luận chứng minh

Bài 23

 • Đức tính giản dị của Bác Hồ
 • Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
 • Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh

Bài 24

 • Ý nghĩa của văn chương
 • Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
 • Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Bài 25

 • Ôn tập văn nghị luận
 • Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
 • Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
 • Trả bài tập làm văn số 5

Bài 26

 • Sống chết mặc bay
 • Cách làm bài văn lập luận giải thích
 • Luyện tập lập luận giải thích
 • Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích

Bài 27

 • Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
 • Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)
 • Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề

Bài 28

 • Ca Huế trên sông Hương
 • Liệt kê
 • Trả bài tập làm văn số 6
 • Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Bài 29

 • Quan Âm Thị Kính
 • Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
 • Văn bản đề nghị

Bài 30

 • Ôn tập phần văn
 • Dấu gạch ngang
 • Văn bản báo cáo

Bài 31

 • Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2
 • Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo
 • Ôn tập về phần tập làm văn

Bài 32

 • Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2
 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài 33

 • Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) - Kì 2
 • Hoạt động ngữ văn

Bài 34

 • Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)
 • Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

1. CLICK LINK DOWNLOAD TẬP 1

2. CLICK LINK DOWNLOAD TẬP 2

Gợi ý cho bạn