Gen vị kỷ - Richuard Dawkins

Tải Gen vị kỷ - Richuard Dawkins
4287 lượt xem
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Cuốn sách "Gen vị kỷ" của tác giả Richuard Dawkins xây dựng dựa trên lý thuyết chính của George C.Williams về chọn lọc tự nhiên. Dawkins đã đưa ra thuật ngữ “gen vị kỷ” nhằm thể hiện quan điểm mới về động lực của tiến hóa, trái ngược với quan điểm tiến hóa tập trung chủ yếu vào cá thể sinh vật và các nhóm. Từ quan điểm lấy gen làm trung tâm, Richard Dawkins cho rằng sự ích kỷ có thể chính là mô hình của văn hóa nhân loại

Nội dung chính trong cuốn sách:

 • Lời giới thiệu cho ấn bản kỷ niệm 30 năm
 • Lời tựa cho ấn bản lần hai
 • Lời giới thiệu cho ấn bản đầu tiên
 • Lời tựa của ấn bản đầu tiên
 • Chương 1 - TẠI SAO LẠI LÀ CON NGƯỜI?
 • Chương 2 - CÁC THỂ TỰ SAO
 • Chương 3 - VÒNG XOẮN BẤT TỬ
 • Chương 4 - CỖ MÁY GEN
 • Chương 5 - TÍNH HIẾU CHIẾN: TÍNH BỀN VỮNG VÀ CỖ MÁY VỊ KỶ
 • Chương 6 - MỐI QUAN HỆ GEN-NGƯỜI
 • Chương 7 - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
 • Chương 8 - CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC THẾ HỆ
 • Chương 9 - CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC GIỚI TÍNH
 • Chương 10 - ANH GIÚP ĐỠ TÔI, TÔI LỢI DỤNG ANH
 • Chương 11 - MEM: THỂ TỰ SAO MỚI
 • Chương 12 - NHỮNG CÁ THỂ TỐT SẼ VỀ ĐÍCH TRƯỚC
 • Chương 13 - SỰ VƯƠN XA CỦA GEN
 • Chú giải
 • Tài liệu tham khảo
 • Các trích đoạn phê bình

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

Gợi ý cho bạn