Download Advanced English C A E Grammar Practice 2 pdf

Tải Download Advanced English C A E Grammar Practice 2 pdf
8286 lượt xem

Cuốn sách "Advanced English C A E Grammar Practice 2" là sự lựa chọn phù hợp để giúp các bạn đạt 990 TOEIC dễ dàng. Sách gồm có 14 chủ đề lớn, với mỗi chủ đề sẽ cung cấp cho các bạn một lượng kiến thức ngữ pháp mới cùng với bài tập củng cố và keys answer để bạn kiểm tra lại kết quả mình đã làm.


CLICK LINK TẢI SÁCH TẠI ĐÂY.

Gợi ý cho bạn