Đột phá tư duy giải nhanh trắc nghiệm hình học không gian

Tải Đột phá tư duy giải nhanh trắc nghiệm hình học không gian
1274 lượt xem

Cuốn sách "Đột phá tư duy giải nhanh trắc nghiệm hình học không gian" do Lục Trí Tuyên biên soạn bao gồm 117 trang tổng hợp lý thuyết, phân dạng toán và hướng dẫn giải nhanh các bài tập tự luận và trắc nghiệm hình học không gian, tài liệu được biên soạn bởi thầy Lục Trí Tuyên.

Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:

1. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 

1.1. Đại cương về khối đa diện

1.1.1. Khối đa diện

1.1.2. Cơ bản về phép biến hình trong không gian

1.1.3. Khối đa diện lồi, đa diện đều

1.1.4. Bài tập áp dụng

1.2. Thể tích khối đa diện

1.2.1. Làm chủ hình vẽ khối chóp và lăng trụ

1.2.2. Tính thể tích khối chóp

1.2.3. Bài tập áp dụng

1.2.4. Thể tích khối lăng trụ

1.2.5. Bài tập áp dụng

1.2.6. Phương pháp tỉ số thể tích

1.2.7. Bài tập áp dụng

1.2.8. Bài toán cực trị và bài toán thực tế

1.2.9. Bài tập áp dụng

1.3. Khoảng cách và góc

1.3.1. Khoảng cách

1.3.2. Bài tập áp dụng

1.3.3. Góc

1.3.4. Bài tập áp dụng

2. KHỐI TRÒN XOAY

2.1. Khối nón và khối trụ 

2.1.1. Định nghĩa và một số thiết diện cơ bản

2.1.2. Thể tích và diện tích

2.1.3. Bài tập áp dụng

2.2. Mặt cầu và khối cầu

2.2.1. Định nghĩa và các vị trí tương đối

2.2.2. Thể tích khối cầu và diện tích mặt cầu

2.2.3. Xác định tâm và bán kính khối cầu ngoại tiếp

2.2.4. Bài tập áp dụng

2.3. Thể tích lớn nhất nhỏ nhất và toán thực tế đối với khối tròn xoay

2.3.1. Phương pháp chung cho bào toán cực trị hình học

2.3.2. Một số ví dụ về trải hình và tính toán thực tế

2.3.3. Bài tập áp dụng

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

Gợi ý cho bạn