Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Hình Học 12 - Lê Hoành Phò

Tải Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Hình Học 12 - Lê Hoành Phò
2276 lượt xem

Cuốn sách "Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Hình Học 12" của tác giả Lê Hoành Phò được biên soạn theo chương trình phân ban: cơ bản và nâng cao mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó một số vấn đề được mở rộng với các dạng bài tập hay và khó để phục vụ cho các em yêu thích muốn nâng cao toán học, có khả năng phát triển tốt nhất khả năng của mình. 


Cuốn sách gồm 3 chương

  • Chương 1: Khối đa diện và thể tích
  • Chương 2: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón
  • Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian


CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.Gợi ý cho bạn