Bài tập tiếng anh 7 - Nguyễn Hạnh Dung

Tải Bài tập tiếng anh 7 - Nguyễn Hạnh Dung
2086 lượt xem

Cuốn sách "Bài tập tiếng anh 7" do Nguyễn Hạnh Dung chủ biên, biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 7 các dạng bài tập để vận dụng kiến thức học trên lớp để thực hành làm bài tập, sách bao gồm 16 đơn vị bài học:

Unit 1: BACK TO SCHOOL

Unit 2: PERSONAL INFORMATION

Unit 3: AT HOME

Unit 4: AT SCHOOL

Unit 5: WORK AND PLAY

Unit 6: AFTER SCHOOL

Unit 7: THE WORLD OF WORK

Unit 8: PLACES

Unit 9: AT HOME AND AWAY

Unit 10: HEALTH AND HYGIENCE

Unit 12: LET'S EAT!

Unit 13: ACTIVITIES

Unit 14: FREETIME FUN

Unit 15: GOING OUT

Unit 16: PEOPLE AND PLACES


CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

Gợi ý cho bạn