500 Foreign Words & Phrases You Should Know to Sound Smart

Tải 500 Foreign Words & Phrases You Should Know to Sound Smart
2382 lượt xem
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Cuốn sách 500 Foreign Words & Phrases You Should Know to Sound Smart cung cấp cho các bạn đọc hơn 500 từ và cụm từ tiếng anh được sử dụng phổ biến nhất giúp tăng cường ngôn ngữ, cùng với hướng dẫn phát âm và một câu mẫu cho bạn biết cách sử dụng chúng.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Gợi ý cho bạn