400 Must Have Words for the TOEFL

Tải 400 Must Have Words for the TOEFL
6702 lượt xem
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Cuốn sách "400 Must Have Words for the TOEFL" là tập hợp các từ vựng bắt buộc các học sinh thi Toefl phải nắm vựng về cách sử dụng cũng như ngữ nghĩa. Tỷ lệ xuất hiện của các từ vựng này trong các đề thi Toefl là rất cao.


Đó là các chủ đề về:

 • Nature
 • Science
 • Mind and Body
 • Society
 • Money
 • Government and Justice
 • Relationships
 • Culture

Tương ứng với mỗi chủ đề này lại có 4 bài học có các từ liên quan.


CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.
Gợi ý cho bạn