2200 Từ Vựng Thi TOEFL Và IELTS

Tải 2200 Từ Vựng Thi TOEFL Và IELTS
4399 lượt xem

Cuốn sách "2200 Từ Vựng Thi TOEFL Và IELTS" cung cấp cho bạn đọc 2,200 từ vựng có giải thích nghĩa rõ ràng, sách được bố trí theo đơn vị tuần, trong đó mỗi ngày nên học 3 từ mới, và trong một tuần học từ 18 - 20 từ mới. Đây là cuốn tài liệu hữu ích cho những bạn đang và chuẩn bị thi Toefl hoặc IELTS,


CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.

Gợi ý cho bạn