21 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh THPT cần nắm vững

Tải 21 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh THPT cần nắm vững
1216 lượt xem
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Tổng hợp 21 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh THPT cần nắm vững cung cấp cho các em các chủ đề ngữ pháp trọng tâm và các dạng bài tập để các em luyện tập nhằm củng cố kiến thức ngữ pháp - từ vựng một cách chắc chắn nhất trước khi bước vào chính thức kỳ thi THPT Quốc Gia môn tiếng anh.

Bộ tài liệu này gồm 2 cuốn, mỗi cuốn đềy có Nội dung gồm 21 chuyên như sau:

Cuốn 1 kèm bài tập (hơn 400 trang):

1. Chuyên đề 1: Các thì trong Tiếng Anh
2. Chuyên đề 2: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
3. Chuyên đề 3: Động từ nguyên mẫu và danh động từ
4. Chuyên đề 4: Câu giả định
5. Chuyên đề 5: Câu bị động
6. Chuyên đề 6: Câu trực tiếp và gián tiếp
7. Chuyên đề 7: Mệnh đề quan hệ
8. Chuyên đề 8: So sánh
9. Chuyên đề 9: Liên từ và các dạng mệnh đề
10. Chuyên đề 10: Mạo từ xác định và không xác định
11. Chuyên đề 11: Giới từ
12. Chuyên đề 12: Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng
13. Chuyên đề 13: Cụm động từ
14. Chuyên đề 14: Cấu tạo từ
15. Chuyên đề 15: Đảo ngữ
16. Chuyên đề 16: Sự kết hợp từ
17. Chuyên đề 17: Mệnh đề trạng ngữ
18. Chuyên đề 18: Quy tắc đánh dấu trọng âm
19. Chuyên đề 19: Phương pháp làm bài đọc hiểu nhanh và chính xác
20. Chuyên đề 20: Chức năng giao tiếp
21. Chuyên đề 21: Quy tắc phát âm cơ bản

Cuốn 2 ( hơn 100 trang):

Chuyên đề 1: Các thì hiện tại
Chuyên đề 2: Các thi quá khứ
Chuyên đề 3: Các thì tương lai
Chuyên đề 4: Sự hòa hợp giữa các thời (the sequence of tenses)
Chuyên đề 5: Động từ khuyết thiếu (modal verbs)
Chuyên đề 6: Câu điều kiện và câu ước(conditional sentences and wishes)
Chuyên đề 7: Câu bị động(passive sentences)
Chuyên đề 8: Câu tường thuật
Chuyên đề 9: Infinitves and gerunds (to v và v-ing)
Chuyên đề 10: Gerund and present participle(danh động từ và hiện tại phân từ)
Chuyên đề 11: Sự so sánh
Chuyên đề 12: Mệnh đề quan hệ
Chuyên đề 13: Sự đảo ngữ (inversion)
Chuyên đề 14: Các mệnh đề và cụm từ
Chuyên đề 15: Sentence connectors
Chuyên đề 16: Câu hỏi đuôi- tag questions
Chuyên đề 17: Subject – verbs agreement
Chuyên đề 18 :Từ hạn định ( determiners)
Chuyên đề 19: Articles (mạo từ)
Chuyên đề 20: Prepositions (giới từ)
Chuyên đề 21: Subjuntive (giả định)

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Gợi ý cho bạn