162 đề và bài làm văn chọn lọc lớp 8 - Tạ Thanh Sơn

Tải 162 đề và bài làm văn chọn lọc lớp 8 - Tạ Thanh Sơn
4117 lượt xem
Cuốn sách "162 đề và bài làm văn chọn lọc 8" được cấu trúc thành 4 phần, bao gồm (28 bài văn tự sự, 43 bài văn thuyết minh, 12 bài văn nghị luận chính trị, văn hóa xã hội, 79 bài văn nghị luận văn học. Cuốn sách trình bày các phương pháp, kỹ năng về phần: bố cục, dùng từ, đặt câu, dựng đoạn, phân tích, trích dẫn, so sánh đối chiếu, giải thích, chứng minh, nêu cảm nhận, cảm nghĩ được thể hiện một cách tường minh cụ thể trong từng bài văn chọn lọc. Đây là cuốn sách hay, giúp các em tự đọc, tự học nhằm ôn luyện, vận dụng những kiến đã học để đưa ra các cảm nhận của mình. Đồng thời là cơ sở để các em tích lũy thêm kiến thức làm văn cho mình

Gợi ý cho bạn