1500 câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng (ebook+audio)

Tải 1500 câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng (ebook+audio)
4291 lượt xem

Cuốn sách "1500 câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng" (ebook+audio) cung cấp cho bạn học các câu giao tiếp cơ bản thông dụng, kèm theo đó là file audio để các bạn luyện tập.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK+AUDIO TẠI ĐÂY.

Gợi ý cho bạn