108 kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh

Tải 108 kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh
1636 lượt xem
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Cuốn sách "108 kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh" do tác giả Warren Blank biên soạn cung cấp108 đặc điểm cụ thể giúp nhận ra rằng với sự tập trung và tự nhận thức về bản thân, anh có thể có được nhiều phẩm chất giúp anh lôi cuốn người khác hưởng ứng ý tưởng của mình và đi theo con đường anh chọn.

Với những ví dụ từ các nhà lãnh đạo như Franklin Delano Roosevelt, Jack Welch – Tổng Giám đốc General Electric, 108 kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh sẽ minh họa những phẩm chất lãnh đạo đó theo 3 nhóm cơ bản:

 • Kỹ năng cơ sở, như khả năng nhận thức về bản thân;
 • Kỹ năng định hướng, bao gồm khả năng thiết lập đường lối hành động và phát triển người khác thành nhà lãnh đạo;
 • Kỹ năng thu hút sự ủng hộ tự nguyện, như khả năng ảnh hưởng đến người khác và tạo ra một môi trường mang tính khích lệ.


CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Gợi ý cho bạn