Mới nhấtĐề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Trà Vinh năm 2019 có đáp án

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Trà Vinh năm 2018

Đề thi chính thức:

Bài 4. (1.0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H ∈ BC). Biết BH 36cm và HC  6,4cm. Tính độ đại BC, AH, AB, AC.

Bài 5. (3.0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), M là trung điểm của cánh AC. Đường tròn đường kính MC cắt BC tại N.

Đường thẳng BM cắt đường tròn đường kính MC tại D.

1. Chứng minh tứ giác BADC nội tiếp.

2. Chứng minh DB là phân giác của góc ADN

3. BA và CD kéo dài cắt nhau tại P .Chứng minh ba điểm P, M, N thẳng hàng.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Trà Vinh năm 2018

Đáp án tham khảo: 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Trà Vinh năm 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Trà Vinh năm 2018 1
 

 


Xem thêm
Đề thi vào lớp 10 Toán chuyên trường THPT chuyên Quốc học Huế 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Yên Bái 2018
Đáp án đề thi môn toán vào lớp 10 tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên 2018 tỉnh Hưng Yên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán - Sở GD Bình Thuận năm 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Bình 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017 - 2018 tỉnh Tiền Giang
Trọn bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 của 63 tỉnh thành phố
Đề thi mới nhất