Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm 01 trang)

đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018
 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018

Gợi ý câu hỏi khó:

Câu 1:

Đáp án câu 1 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018

Câu 2 và câu 3 ý 1

Đáp án cau 2 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018
 

Đáp án câu 2 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018 phần 2
 

Câu 3: ý c

Đáp án câu 3 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018
 

Câu 4:

1 và 2:

Đáp án câu 4 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018 phần 1 - 2

Đáp án câu 4 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018 phần 2

3)

Đáp án câu 4 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018 phần 3
 

Câu 5:


Đáp án câu 5 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018Đáp án câu 5 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2018

Nguồn: Cô Nguyễn Phượng

Các em tham khảo thêm:


Xem thêm
Đề thi vào lớp 10 Toán chuyên trường THPT chuyên Quốc học Huế 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Yên Bái 2018
Đáp án đề thi môn toán vào lớp 10 tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên 2018 tỉnh Hưng Yên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán - Sở GD Bình Thuận năm 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Bình 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017 - 2018 tỉnh Tiền Giang
Trọn bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 của 63 tỉnh thành phố
Đề thi mới nhất