Đề thi toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi gồm có 05 câu trong 01 trang 

Bài thi môn: TOÁN - Ngày thi: 02/6/2018
Thời gian làm bài: 120 phút
(không kể thời gian phát đề)

đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2018
 

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2018


Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2018
 

Nếu không xem được đáp án chi tiết các bạn cập nhật lại đường link sau nhé:

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-toan-vao-lop-10-tinh-ninh-binh-nam-2018-2019


Xem thêm
Đề thi vào lớp 10 Toán chuyên trường THPT chuyên Quốc học Huế 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Yên Bái 2018
Đáp án đề thi môn toán vào lớp 10 tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên 2018 tỉnh Hưng Yên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán - Sở GD Bình Thuận năm 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Bình 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017 - 2018 tỉnh Tiền Giang
Trọn bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 của 63 tỉnh thành phố
Đề thi mới nhất