Đề thi chính thức:

Câu 4. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, AB < AC và nội tiếp đường tròn (O). Đường tròn ngoại tiếp tam giác BOC cắt các đường thẳng AB AC theo thứ tự tại DE. Trên đường tròn ngoại tiếp tam giác BOC lấy điểm P sao cho AP vuông góc với PC. Đường thẳng qua B song song với OP cắt PC tại Q. Chứng minh rằng:

1) PB = PQ

2) O là trực tâm của tam giác ADE

3) góc PAO = góc QAC

Câu 5. Có 45 người tham gia một cuộc họp. Quan sát sự quen nhau giữa họ, người ta thấy rằng, nếu hai người có số người quen bằng nhau thì lại không quen nhau. Gọi S là số cặp người quen nhau trong cuộc họp (cặp người quen nhau không kể thứ tự sắp xếp giữa hai người trong cặp).

1) Xây dựng ví dụ để S = 870.

2) Chứng minh S ≤ 870

đề Toán chuyên thi vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm 2018
 

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên Sư Phạm HN đang được tổ chuyên môn của chúng tôi tiến hành giải và cập nhật đáp án một cách nhanh nhất. Các em có thể theo dõi trực tiếp dưới đây:

Đáp án tham khảo:

Đáp án đề thi Toán chuyên thi vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm HN 2018

Đáp án câu 1 Toán chuyên thi vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm HN 2018
Đáp án câu 2 Toán chuyên thi vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm HN 2018
Đáp án câu 3 Toán chuyên thi vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm HN 2018
Đáp án câu 5 Toán chuyên thi vào lớp 10 THPT chuyên Sư phạm HN 2018
 


Xem thêm
Đề thi vào lớp 10 Toán chuyên trường THPT chuyên Quốc học Huế 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Yên Bái 2018
Đáp án đề thi môn toán vào lớp 10 tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên 2018 tỉnh Hưng Yên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán - Sở GD Bình Thuận năm 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Bình 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017 - 2018 tỉnh Tiền Giang
Trọn bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 của 63 tỉnh thành phố
Đề thi mới nhất