Sunday, June 25, 2017
Home Khoa học và công nghệ

Khoa học và công nghệ

Tổng hợp kiến thức khoa học và công nghệ là tập hợp toàn bộ các hoạt động có hệ thống và sáng tạo nhằm phát triển kho tàng kiến thức liên quan đến con người, tự nhiên và xã hội, nhằm sử dụng những kiến thức đó để toại ra những ứng dụng mới.

No posts to display

- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ