Tuần 17 - Cùng em học Toán 5


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 57 - Tuần 17 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57 - Tiết 1. Luyện tập chung - Tuần 17 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 58, 59, 60 - Tuần 17 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58, 59, 60 - Tiết 2. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm. Hình tam giác - Tuần 17 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến