Một sản phẩm của DORE

Kinh nghiệm du lịch Cao Bằng

Kinh nghiệm du lịch Cao Bằng. Nên đi Cao Bằng vào tầm tháng 8, tháng 9 - thời gian này Thác Bản Giốc đẹp nhất. Nếu đi các mùa khác thì mùa thì lại ít nước quá, mùa thì lại nhiều ko đẹp, mà nước lại không trong xanh như tháng 8 và tháng 9