Một sản phẩm của DORE

Làng Lũng Cẩm

Làng Lũng Cẩm là một ngôi làng nhỏ ở Đồng Văn nơi mà cuộc sống cách biệt với nhịp sống ồn ào bên ngoài vô cùng,một ngôi làng còn đơn sơ, giản dị.